Mnisi zalesiają ogołocone stoki w Dege

Mnisi z klasztoru Dzogczen w Dege, w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan rozpoczęli kampanię zalesiania okolicznych wzgórz. Inicjatorem ruchu jest lokalny lama Tenzin Lungtok Rinpocze.

Zalesianie-KlasztorDzogczen-DegeKwiecien2016

Lasy w Khamie karczowano przez trzy dekady od końca lat sześćdziesiątych. Ogołacano całe stoki, spławiając pnie na równiny Sichuanu. Wycinki zakazano w 1998 roku, kiedy władze chińskie dostrzegły w niej przyczynę denudacji, katastrofalnych osuwisk i powodzi.

Mnisi włączają w kampanię ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi społeczność lokalną. Według cytowanego przez Radio Wolna Azja (RFA) Gabriela Lafitte’a dotychczasowe próby zalesiania – między innymi wysiewanie nasion z samolotów – były mało skuteczne, zwłaszcza na stromych stokach.