Ponadroczne zatrzymanie mnicha bonu z Ngaby

Rinczen Cultrim, dwudziestodziewięcioletni mnich bonu z Ngaby (chiń. Aba) w Sichuanie, od ponad roku przebywa w areszcie śledczym.

Według lokalnych źródeł Rinczen został zatrzymany 1 sierpnia 2019 roku razem z dwom innymi mnichami, których kilka dni później zwolniono. Po ośmiu miesiącach, 23 marca 2020 roku, krewni uwięzionego otrzymali oficjalne powiadomienie, z którego wynika, że zarzuca się mu „separatyzm”. Do tej pory nie zdołali ustalić, gdzie jest przetrzymywany – są za to „nękani przez władze”.

Rinczen – którego siostra mieszka w Indiach i była publicznie piętnowana za „wrogą” działalność na emigracji – miał być zatrzymywany już dwukrotnie za utrzymywanie kontaktów z diasporą i kolportowanie „zagranicznych publikacji”.