Departament Bezpieczeństwa Biura Informacji Zarządu Komunikacji TRA: Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu sieci informacyjnych do dzielenia państwa i podkopywania narodowej jedności

W celu poprawienia zarządzania internetem oraz mocnego uderzenia w nielegalne i przestępcze działania, polegające na wykorzystywaniu sieci informacyjnych do dzielenia państwa i podkopywania narodowej jedności – zgodnie z kodeksem karnym, kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o cyberbezpieczeństwie, listą dwudziestu zakazów dotyczących komunikacji sieciowej w TRA oraz innymi ustawami i przepisami, takimi jak zasady ochrony bezpieczeństwa sieci i sieci międzynarodowych – zakazuje się wykorzystywania sieci informacyjnych do dzielenia państwa i podkopywania narodowej jedności poprzez:

 

1. Publikowanie i rozpowszechnianie informacji, które zniekształcają historię, osłabiają świadomość narodową i wykorzystują treści religijne do atakowania partii i polityki państwa oraz zniesławiają system socjalistyczny.

2. Udostępnianie wirtualnych sieci prywatnych i udzielanie pomocy technicznej do odwiedzania i przeglądania zagranicznych stron internetowych, które zachęcają i podżegają do dzielenia państwa lub podkopywania narodowej jedności.

3. Przystępowanie do grup sieciowych, które organizują, planują bądź prowadzą działalność, mającą na celu dzielenie państwa i podkopywanie narodowej jedności, a także wytwarzanie, kopiowanie, omawianie i rozpowszechnianie informacji o tym charakterze.

4. Wykorzystywanie komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych itd. do kontaktowania się z organizacjami lub osobami, które zagrażają bezpieczeństwu państwa poprzez próby dzielenia go i podkopywania narodowej jedności.

5. Wspieranie działań, które zagrażają bezpieczeństwu państwa, poprzez przezywanie funduszy, tajemnic państwowych i informacji wywiadowczych.

6. Przyjmowanie zleceń od organizacji lub osób, które zagrażają bezpieczeństwu państwa poprzez działalność separatystyczną albo akty sabotażu.

7. Promowanie bądź wspieranie organizacji lub osób, które w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu państwa.

8. Zniekształcanie faktów, rozpowszechnianie pogłosek lub fałszywych informacji, które zakłócają relacje etniczne i podkopują narodową jedność.

9. Przedstawianie fałszywego obrazu, atakowanie i zniesławianie partii oraz rządu poprzez wywoływanie konfliktów społecznych, wykorzystywanie sytuacji zapalnych i zakłócanie porządku publicznego.

10. Wszystkie inne działania, które według przepisów prawa dzielą państwo i podkopują narodową jedność.

 

Osoby, które dopuszczają się powyższych nielegalnych i przestępczych działań w internecie, zostaną zgodnie z prawem pociągnięte do odpowiedzialności.

 

 

24 listopada 2020