Łangmo Deczen: Odłóż ten telefon

Zostaw wreszcie ten telefon

Proszę, odłóż go w tej chwili

To nie strzegąca cię mala

Mgła światowej sieci

Jest zaślepiającą trucizną

 

Jeśli nie odłożysz telefonu

Stracisz wzrok

Dostaniesz skoliozy

Będziesz się co krok potykać

I nie zaśniesz w nocy

 

Choć esemes wiele załatwia

Rodzicom i rodzeństwu

Parom i przyjaciołom

Ziomkom i krewnym

Dystans zabija bliskość

 

Zostaw wreszcie ten telefon

Proszę, odłóż go w tej chwili

To nie strzegąca cię mala

Mgła światowej sieci

Jest zaślepiającą trucizną

 

Jeśli nie odłożysz telefonu

Stracisz wzrok

Dostaniesz skoliozy

Będziesz się co krok potykać

I nie zaśniesz w nocy

 

Proszę, odłóż telefon

Dzięki wyrecytowaniu jednej mani

Znajdziecie prawdziwe szczęście w Dharmie

Dzięki przeczytaniu jednej sutry

Będziecie szczęśliwi w tym i w następnym życiu

 

 

 

 

2020

Mala – buddyjski różaniec; mani – w skrócie „om mani peme hung”, mantra Czenrezika, Bodhisattwy Współczucia (za którego emanację uważany jest Dalajlama) i opiekuńczego bóstwa Tybetu

 

Za High Peaks Pure Earth