Zwolnienie „zaginionego” pisarza z Draggo

Jonten Gjaco, uprowadzony w grudniu 2021 roku pisarz z Draggo (chiń. Luhuo) w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan, został zwolniony z aresztu.

Według Tybetańskiego Centrum Praw Człowieka i Demokracji (TCHRD) z Dharamsali trzydziestoczteroletni Jonten Gjaco – znany także jako Gojon – „znikł” razem z Thuptenem Lodo, pisarzem z Kardze skazanym w czerwcu na karę czterech i pół roku więzienia. Miesiąc wcześniej zapowiedział publikację swojej książki, mimochodem dodając, że przez dwa lata „nie miał dostępu do internetu”.

W 2010 roku Gojon upublicznił opis swojego zatrzymania i tortur w komisariacie.

O uprowadzonego przez policję pisarza upomnieli się Specjalni Sprawozdawcy ONZ. Pekin potwierdził wtedy aresztowanie Thuptena Lodo i Rongło Genduna Lhundruba, przemilczając sprawę Jontena Gjaco.