Wyburzenie kwater mniszek w Driru

Władze lokalne nakazały wyburzenie kwater mniszek z klasztoru Dziada Gaden w miasteczku Pekar (chiń. Baiga), w okręgu Driru (chiń. Biru) prefektury Nagczu (chiń. Naqu), w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Driru-KlasztorDziada-WyburzanieKwaterMniszek2015-FotVoA

Mniszki wydalano w ramach kolejnej pacyfikacji tej świątyni pod koniec września, grożąc drakońskimi karami nie tylko kobietom, ale także ich ziomkom.

Według tybetańskich źródeł aparatczycy kazali potem zrównać z ziemią kwatery relegowanych mniszek, żeby nie miały one dokąd wracać. Zburzono domy stu sześciu kobiet. Po czystce w świątyni zostało zaledwie sześćdziesiąt z dwustu mniszek.