Dalajlama: W rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki

W 75. rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki apeluję do rządów, organizacji i jednostek o przypomnienie sobie, że osiągnięcie pokoju powinno być najważniejszym celem naszego życia.

Mimo wielkich osiągnięć XX wiek był epoką przemocy – w tym straszliwych ataków nuklearnych – która zabiła 200 milionów ludzi. Dziś możemy sprawić, by w świecie, w którym jesteśmy coraz bardzie od siebie zależni, było więcej pokoju.

Pojawiające się konflikty należy rozwiązywać przy pomocy dialogu, nie siły. Musimy wyeliminować możliwość użycia broni jądrowej, ostatecznie dążąc do całkowitego rozbrojenia. Wojna oznacza zabijanie. Atak wywołuje kontratak. Musimy położyć kres walkom oraz produkcji broni i budować spokojniejszy świat.

To my, ludzie, stworzyliśmy wiele problemów, z którymi zmaga się dziś świat. Póki hołdujemy negatywnym emocjom oraz postrzegamy bliźnich w kategoriach „my” i „oni”, będzie w nas skłonność do niszczenia tych drugich. Musimy uprzytomnić sobie jedność rodzaju ludzkiego i zrozumieć, że nie osiągniemy pokoju samą modlitwą. Tu trzeba działać.

Z modlitwami,

 

 

6 sierpnia 2020