„Uszczelnianie” granic Tybetu przed 70. rocznicą „wyzwolenia”

Władze chińskie „uszczelniają” granicę Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) przed 70. rocznicą „pokojowego wyzwolenia Tybetu”, ogłaszając listę piętnastu „zakazanych czynności”, które i tak były wcześniej nielegalne.

Wspólne rozporządzenie Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego i Biura Spraw Zagranicznych TRA „surowo zakazuje” między innymi przebywania w strefie przygranicznej bez ważnych dokumentów, „unikania kontroli”, pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy, przesuwania słupów granicznych, „niszczenia instalacji wojskowych” oraz polowania na chronione zwierzęta i zbierania chronionych roślin.

Według rządowych mediów powtórzenie istniejących zakazów przed przypadającą 23 maja 70. rocznicą podpisania Siedemnastopunktowej ugody ma pomóc w „strzeżeniu narodowego bezpieczeństwa i stabilizacji oraz podnoszeniu stopy życiowej ludności”. „W ostatnich latach region był infiltrowany przez pewne wrogie siły. Trzeba więc podjąć odpowiednie kroki przed rocznicą wyzwolenia”.