Gangkje Drubpa Kjab: Umysł myśli tylko o pieniądzach

Umysł myśli tylko o pieniądzach

Kiedy świat stoi na głowie, ciało i umysł cierpią

Próbując uśmierzyć ból, szukają wszędzie panów i bóstw

Ze zdobyczy współczesnej nauki

Nie da się korzystać bez pieniędzy

 

Złota lina z zamierzchłej historii

I prawdziwi królowie darzyli wszystkim

Nie ma na tej Ziemi służby zaszczytniejszej

Od sprawowania rządów z miłością i współczuciem

 

Dziś świetlana przeszłość wydaje się snem

Słowem i duszą kupczy się dla zysku

Miłość i współczucie to mrzonki

Wszyscy myślą tylko o pieniądzach

 

Kolejki do rejestracji i po skierowanie

Rachunki za lekarstwa i wizytę

Przyjęcie na oddział za łapówkę

Żadnych szans na równe i uczciwe traktowanie

 

Chorzy oblegają szpitale

Cierpiący zwijają się z bólu

Niemogący zapłacić

Mogą liczyć tylko na śmierć

 

Przepełnione sale i korytarze

W oczach odwiedzających udręki miłości

Patrząc na nich

Uśmiecham się przez łzy

 

 

 

 

 

Gangkje Drubpa Kjab, pisarz i nauczyciel języka tybetańskiego z Sertharu (chiń. Seda) w Sichuanie, spędził w więzieniu cztery i pół roku za „działalność separatystyczną”. Zatrzymany ponownie w marcu 2021 roku.