Zakaz „okazywania religijności” w szkołach Sogu

Na początku kwietnia władze lokalne ogłosiły zakaz „okazywania religijności” we wszystkich szkołach okręgu Sog (chiń. Suo), w prefekturze Nagczu (chiń. Naqu) Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Wywieszone na tablicach rozporządzenie zabrania rodzicom wnoszenia na teren placówek różańców, młynków modlitewnych i innych „przedmiotów kultu religijnego” oraz „powtarzania modlitw i mantr”. Szkoły są „miejscem wychowania i kształcenia socjalistycznych uczonych, nie wolno ich więc wykorzystywać po odprawiania rytuałów i kultywowania obyczajów”.

Dzieci – które podobnie jak członków partii, pracowników sektora państwowego i emerytów obowiązuje zakaz odwiedzania świątyń i uczestniczenia w publicznych praktykach religijnych – mają „obowiązek” przypominać o nowych przepisach rodzicom i opiekunom.