NN: Pieniądz wszystko tak zmienia

Bogaci rodzice mieszkają w wysokich domach

Biedni zasypiają w kącie

Jedni i drudzy są kochającymi rodzicami

Pieniądz wszystko tak zmienia

 

Bogate dziewczęta noszą złoto i srebro

Biedne otulają się owczymi skórami

Jedne i drugie są młode i piękne

Pieniądz wszystko tak zmienia

 

Bogate dzieci chodzą do szkoły w mieście

Biedne pasą owce w górach

Równie bystre i mądre

Pieniądz wszystko tak zmienia

Równie bystre i mądre

Pieniądz wszystko tak zmienia