Uprowadzenie mnicha w Dału

Według tybetańskich źródeł 16 maja policjanci uprowadzili mnicha z Instytutu Studiów Buddyjskich w Dału (chiń. Daofu), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan.

DziampaGelek-DaluKardze-Zatrzymany16Maja2016

W chwili zatrzymania dwudziestokilkuletni Dziampa Gelek modlił się przed stupą przy klasztorze Dału Njico. Nie wiadomo, co mu się zarzuca i gdzie jest przetrzymywany.