Zatrzymanie pięciorga demonstrantów w Czabczy

Policja zatrzymała pięć osób, które protestowały przeciwko planom wyburzenia sklepów i hoteli, zbudowanych z myślą o turystach przyjeżdżających nad jezioro Kuku-nor (tyb. Co Ngyn, chiń. Qinghai) w okręgu Czabcza (chiń. Gonghe) prefektury Colho (chiń. Hainan).

Czabcza-ProtestPrzeciwkoWyburzaniuDomow-FilmowanieDemonstrantow23Czerwca2016

Funkcjonariusze i aparatczycy „najechali” dwie osady w Trelnaku 24 czerwca, nazajutrz po marszu protestacyjnym, podczas którego skatowano ośmiu demonstrantów.

Według lokalnych źródeł była to „klasyczna manifestacja siły”, mająca zastraszyć protestujących. Nie przedstawiając żadnego nakazu, policjanci zabrali pięć osób: Lhaczena Kjaba, Dzigdzie Delka Gjaco, Rinczena Buma oraz Taszi Dolmę; ostatniej nie udało się jeszcze zidentyfikować. Nie wiadomo, gdzie są przetrzymywane.

Inne źródła informują, że po pacyfikacji marszu „policjanci zatrzymali wiele osób za robienie zdjęć”.