Ugjen Tenzin: Toczy się krew serdeczna

Gdzie rodzisz się z krwi kroplą pierwszą
Gdzie duch odchodzi z oddechem ostatnim
Gdzie krew serce toczy
W udręczonej tybetańskiej ziemi

 

Czyj śmiech dźwięczy w radości
Czyje łzy płyną w smutku
Czyje serce toczy krew
Tybetańskich braci i sióstr w campie

 

Dla kogo pokłon, gdy daleko
Dla kogo khatak, gdy blisko
Dla kogo serca toczą krew
Opiekunowi Jiszin Norbu

 

Gdzie wolność, gdy jest dobrze
Gdzie śmierć, kiedy źle
Gdzie krew serce toczy
W Lhasie, tronie słońca

 

 

 

2012

 

Ugjen Tenzin, popularny pieśniarz z Juszu w Khamie, został aresztowany za wydanie tej płyty w marcu 2012 roku i wkrótce potem skazany na dwa lata więzienia.

(„Krew serdeczna”: 15:30-19:30).