Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje: Modlitwa o szczęście Tybetu

Niezawodne źródła Schronienia, Trzy Klejnoty i Trzy Korzenie,
Zwłaszcza Ty, Awalokiteśwaro, opiekunie Krainy Śniegu,
Szlachetna Pani Taro, Guru Padmakaro –
Modlę się do Was. Zważcie na swe śluby i przyrzeczenia:
Udzielcie błogosławieństw, które ziszczą słowa mej modlitwy.
 

Nieprawe myśli i czyny w czasach wyrodnienia
Oraz młyn zewnętrznych i wewnętrznych żywiołów
Przyniosły nowe choroby ludzi i zwierząt.
Spadają na nas ciosy planet, nagów, gjalpów, podłych bhutów,
Złych uroków, mrozów, gradu, nieurodzaju, wojen, waśni,
Niepewnych deszczów, śnieżyc, szkodników, szczurów,
Wstrząsów ziemi, ognia, zdradzieckich pułapek czterech żywiołów
I wreszcie najazdu, który zagraża Dharmie.

 

Niechaj wszystko, co grozi Krainie Śniegu,
Dało się rychło uśmierzyć i sczezło.
Oby wszystkie istoty, ludzkie i inne,
Spontanicznie obudziły drogocenną bodhicittę,
Wyzwoliły się z kajdan wrażych myśli i czynów,
I darzyły się wzajem miłością.
Niech cały Tybet oddycha radością, szczęściem i dostatkiem.
Niechaj Dharma Buddy krzewi się, rozkwita i trwa na wieki.

 

Mocą prawdy Trzech Klejnotów, Buddów i Bodhisattwów,
Mocą wszelkich korzeni prawości w samsarze i nirwanie,
Oraz mocą naszej czystej łaski –
Niechaj ziści się wymodlone i upragnione.

 

Niezrównany Guru Dziamjang Khjence Łangpo rzekł do mnie: „Wielka niepewność naszych czasów każe mi codziennie po sześciokroć modlić się o pomyślność dla Tybetu. Powinieneś czynić to i ty”. Na ów rozkaz napisałem te słowa ku pamięci.

Ta modlitwa wyszła spod pióra Dziamgona Lodro Thaje rankiem pomyślnej koniunkcji fazy rosnącego księżyca w miesiącu Gjal w Tsadra Rinczen Draku. Jathasiddhirastu.

 

 

 

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813–1899) i Dziamjang Khjence Łangpo (1820–1892) byli jednymi z najwybitniejszych mistrzów buddyjskich swojej epoki i czołowymi propagatorami „niesekciarskiego” ruchu rime. Na zdjęciu ich inkarnacje: Dilgo Khjence Rinpocze (1910–1991) i Dziamgon Kongtrul Karma Lodro Czokji Senge (1954–1992); fot. Milk Thunderstorm.