„Bliźniacze posiedzenia” potwierdzają dalszą „centralizację”

W Pekinie odbyły się doroczne posiedzenia – opóźnione o ponad dwa miesiące pandemią wuhańskiego koronawirusa – XIII Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) i Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK), czyli głównego organu „frontu jedności”.

Hasłem przewodnim obrad było wzmacnianie „czterech świadomości” (politycznej, sytuacji, sedna i hierarchii) oraz „czterech pewności” (wybranej drogi, systemu, myśli przewodniej i kultury socjalistycznej), czyli partyjnego przywództwa, coraz głośniej oskarżanego o nieudolność w związku z ciągłymi protestami w Hongkongu i dopuszczeniem do wybuchu pandemii. „Wierność przewodniej roli Komunistycznej Partii Chin – informowała rządowa agencja Xinhua – sprowadza się do absolutnej lojalności wobec Komitetu Centralnego, przewodniczącego Xi Jinpinga oraz partyjnych teorii, wskazówek, strategii i zasad”. Formalnie autonomiczny Tybet – podobnie jak ujgurski Xinjiang – ma w gruncie rzeczy mniej swobody niż prowincje Chin właściwych, ponieważ wszystkie kluczowe decyzje o jego przyszłości zapadają podczas „forów roboczych” w Pekinie. 

Medialne doniesienia zdominowało przyjecie projektu ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która – omijając lokalną legislaturę – praktycznie zakazuje protestów politycznych w Hongkongu, ostatecznie przekreślając polityczną fikcję „specjalnego statusu” i zasady „dwóch systemów”.

Według medialnych doniesień przywódcy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) podkreślali konieczność „prowadzenia skutecznej kampanii zwalczania separatyzmu, wdrażania środków utrzymywania stabilności i budowania jej infrastruktury oraz przygotowywania się do długofalowej walki”. Wu Yingjie, przewodniczący partii w Lhasie, mówił o „otwieraniu nowej epoki gwałtownego rozwoju Tybetu i nowej fazy długoterminowej stabilności” oraz o „dowodzeniu absolutnej lojalności wobec przewodniczącego Xi Jinpinga i Komitetu Centralnego praktycznymi działaniami”.

Zhao Kezhi – minister bezpieczeństwa publicznego i formalnie delegat z TRA, z którym nic go nie łączy – podkreślał znaczenie „dwóch zabezpieczeń”: statusu przewodniczącego Xi jako „jądra” partii oraz kierowniczej roli Komitetu Centralnego.

Chińskie media podały również, że delegaci z TRA wnieśli dziewięć projektów, dotyczących rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, rozwoju turystki, opieki zdrowotnej i edukacji.