Ślubowanie prawości i jedności w Dzamthangu

Setki tybetańskich rodzin z trzech koczowniczych grup zebrały się 25 lutego w klasztorze Czodzie w Dzamthangu (chiń. Rangtang), w prefekturze Ngaba (chiń. Aba), w prowincji Sichuan, żeby po trzech latach odnowić ślubowania prawości i jedności.

Dzamthang-SlubowanieJednosci-25Lutego2015

W czasie trzydniowej uroczystości – które spopularyzowano w ostatnich latach w ramach szerokiej, spontanicznej kampanii propagowania świadomości i dumy narodowej – zebrani mieli „rozliczyć się” ze złożonej wcześniej przysięgi i ponownie zobowiązać się do nieodbierania życia, nieprzywłaszczania cudzej własności, stronienia od hazardu i alkoholu.

Tematem przewodnim wykładów była harmonia i jedność społeczności tybetańskiej.