Przedterminowe zwolnienie pisarza z Sertharu

Gangkje Drubpa Kjab – popularny pisarz z Sertharu (chiń. Seda) w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) w prowincji Sichuan – został 16 września zwolniony z więzienia na rok przed zakończeniem kary.

gangkjedrubpakjab-pisarzserthar-zatrzymany15lutego2012-5lat6mscwiezienia-zwolnionyprzedterminem16wrzesnia2016-powitanie

Pisał między innymi o fali tybetańskich protestów; przed zatrzymaniem w lutym 2012 roku pracował jako nauczyciel. Półtora roku później skazano go razem z czterema innymi intelektualistami na pięć i pół roku więzienia za „prowadzenie działalności separatystycznej”. Karę odbywał w Minjaku. Nie wiadomo, dlaczego został zwolniony przed terminem.

gangkjedrubpakjab-pisarzserthar-zatrzymany15lutego2012-5lat6mscwiezienia-zwolnionyprzedterminem16wrzesnia2016

W rodzinnej wiosce witano go jak bohatera.