Kasang : Wszyscy

wszyscy jesteśmy gwiazdami

niezależnie od tego, jak piękni

i jakim otoczeni blaskiem

wiemy, że w końcu zgaśniemy

 

 

 

Kasang jest poetką i działaczką społeczną. Urodziła się na wychodźstwie, w Dharamsali.