Uprowadzenie przełożonego klasztoru w Ngabie

Według tybetańskich źródeł 20 lipca policja uprowadziła czterdziestopięcioletniego Konme, jednego z przełożonych klasztoru Trocik w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan.

Zatrzymany mnich jest geko, „mistrzem dyscypliny”, i opiekunem przyklasztornej szkoły.

„Nie wiadomo, dlaczego go zabrali i gdzie jest przetrzymywany”.