Eksperci ONZ upominają się o „zaginionych” Tybetańczyków

Cztery organy ONZ poruszyły sprawę Tybetańczyków uprowadzonych przez chińską policję.

Grupy robocze do spraw wymuszonych zaginięć i arbitralnych uwięzień oraz specjalni sprawozdawcy do spraw mniejszości i wolności religii 14 września powiadomili, że „wyrazili poważne zaniepokojenie” losem Go Szeraba Gjaco i Rinczena Cultrima.

Eksperci dodali, że „szczególny niepokój budzą informacje, z których wynika, że nie są to przypadki odosobnione, tylko elementy alarmującej fali arbitralnych zatrzymań, zamkniętych procesów, nieznanych zarzutów oraz wyroków” w Tybecie, i powołując się na międzynarodowe zobowiązania Chin, zażądali informacji o miejscu pobytu oraz przyczynach uwięzienia dwóch mnichów.