Dalajlama: Z okazji 88. urodzin

Słyszało o mnie wielu ludzi na całym świecie; podoba się im to, co mówię. Otrzymałem też Pokojową Nagrodę Nobla. Modlę się, aby moje przesłanie jedności rodzaju ludzkiego niosło światu pokój. Przyjaciele, którzy doceniają te starania, okazywali mi niewzruszone wsparcie, za co im serdecznie dziękuję.

Choć jestem tylko jednostką, tu i teraz pragnę przyczyniać światu pokoju myślą, słowem i czynem. Jednocześnie modlę się, aby z czasem, pokonawszy kolejne poziomy i ścieżki Bodhisattwy, wszystkie istoty osiągnęły wszechwiedzę zwycięskiego Stanu Buddy. Cieszę się, że wszystkie tradycje religijne zanoszą modlitwy o nasze wspólne szczęście. Tradycja buddyjska naucza, że każdy ma Naturę Buddy, przyrodzony potencjał. Jeśli będziemy go pielęgnować – dokładnie tak, jakbyśmy dbali o drugą osobę – w końcu osiągniemy Przebudzenie.

Przyjaciele, jeśli miałbym sobie czegoś życzyć z okazji urodzin, chciałbym, żebyście pilnowali swoich umysłów i prowadzili dobre życie, bo dzięki temu znajdziecie w sobie radość i zdolność pomagania – osobiście i pośrednio – wszystkim wokół. Skoro bodhicitta – bezinteresowne pragnienie osiągnięcia Przebudzenia, aby najlepiej służyć innym – jest esencją duchowej ścieżki, musimy być życzliwi na co dzień. Jeśli idzie o mnie, codziennie powtarzam modlitwę z „Przewodnika Bodhisattwy”:

Niczym ziemia, pozostałe elementy i sama przestrzeń,
Dzięki którym mogą istnieć niepoliczalne istoty,
Obym trwał i ja, zapewniając im wszystko,
Czego potrzebują do życia.

Cztery elementy – ziemia, ogień, woda i wiatr – stanowią budulec materialnego świata, podczas gdy przestrzeń pozwala im istnieć. Jeśli idzie o mnie, pragnę poświęcić to życie pomaganiu, najlepiej jak umiem, niepoliczalnym istotom. I dopóki trwa przestrzeń, służyć im całym sobą.

Drodzy przyjaciele w duchu, proszę, byście powzięli równie odważne postanowienie jak wasz przyjaciel Lhamo Dhondup z Amdo. Proszę, wspierajcie mnie w tym: „Słusznie postępowałeś, należało tak czynić”.

Dziękuję wam wszystkim.

 

Dharamsala, 6 lipca 2023 roku