Dalajlama: Seria klęsk żywiołowych

W tym roku jesteśmy świadkami szokującej serii klęsk żywiołowych w różnych częściach świata. Mieliśmy powodzie, pożary, wichury, przynoszące śmierć, straty materialne i spustoszenie środowiska. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy ponosimy konsekwencje globalnego ocieplenia.

Podczas porannego spotkania z nauczycielami powiedziałem, że ilekroć dochodzi do takich katastrof, staram się okazać troskę i wsparcie cierpiącym oraz spieszącym z pomocą.

W ostatnich dniach północne Chiny i niektóre rejony Tybetu nawiedziły powodzie. Są ofiary w ludziach, straty i wielkie szkody. Modlę się za tych, którzy zginęli, i martwię o poszkodowanych. Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi. Pragniemy szczęścia i nie chcemy przeżywać żadnych tragedii, a będąc jedną rodziną, musimy się nawzajem wspierać. Mam nadzieję, że będę mógł dać wyraz solidarności z Chińczykami, przekazując datek na pomoc.

W związku z zaistniałą sytuacją apelują do wszystkich braci i sióstr na całym świecie o modlitwę za poszkodowanych w klęskach żywiołowych oraz o robienie wszystkiego, co w naszej mocy, by zażegnać kryzys klimatyczny i jego skutki.

 

Z modlitwami i najlepszymi życzeniami,
1o sierpnia 2023 roku