„Rozwój struktur partii” w TRA

„Dziennik Tybetański” podał, że liczba członków Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Tybetańskim Regionie Autonomicznym (TRA) wzrosła do 446100 (o 2,86 procent w ciągu dwóch lat), co według ostatniego spisu stanowi 12,25 proc. populacji (3,65 mln.).

Według „oficjalnego organu” w TRA działają 23 tysiące „podstawowych organizacji”, w tym 1600 szczebla „lokalnych komitetów”.

Przedstawiciele „mniejszości” (a więc głównie Tybetańczycy) stanowią 80,05 proc. członków (357,1 tys. osób). Do struktur lokalnych należy 137 tysięcy kobiet (30,71 proc.); 185,5 tys. (41,58 proc.) ma wykształcenie wyższe.

134,5 tys. członków ma do 30 lat, a 34,4 powyżej 61 lat. Do partii należy 16,2 tys. robotników wykwalifikowanych; 206,6 tys. rolników i pasterzy; 60,6 tys. specjalistów; 18,5 tys. dyrektorów i kierowników; 94,6 tys. kadr i urzędników; 12,4 tys. studentów oraz 33,6 tys. emerytów.

W 2022 roku o członkowsko w partii ubiegało się 42,9 tys. osób.

W całej ChRL partia ma 980 mln. członków – obserwatorzy uważają, że przywódcy nie chcą, by ich liczba przekroczyła „magiczne” 100 milionów.