Noworoczna kampania lżenia Dalajlamy w Sichuanie

Przed Losarem, przypadającym tym razem 10 lutego Nowym Rokiem kalendarza tybetańskiego, władze chińskie ogłosiły kampanię „potępiania” Dalajlamy w klasztorach Sichuanu.

Według oficjalnych chińskich źródeł grupa robocza z sekretarzem Liu Yanem na czele przez tydzień odwiedzała największe świątynie buddyjskie w Paljulu (chiń. Baiyu), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan, „rozdając podarki i wzywając mnichów pełnego obnażenia i potępienia Dalaja oraz strzeżenia jedności macierzy”.

Liu składał duchownym „serdeczne życzenia, podkreślając konieczność ciągłego pogłębiania trzech rodzajów świadomości: narodowej, prawnej i obywatelskiej” oraz „potępiania w całej rozciągłości separatystycznej natury Dalaja i jego kliki”.

W tym samym czasie władze wezwały „przedstawicieli wszystkich wyznań” do stolicy prowincji, Chengdu, pouczając o konieczności „strzeżenia jedności macierzy i państwa” oraz propagowania – głoszonych przez przewodniczącego Xi Jinpinga – „pięciu utożsamień” (z chińską macierzą, narodem, kulturą, partią i socjalizmem). W „noworocznym przesłaniu” do klasztorów buddyjskich przypomniano o „obowiązku sinizacji oraz systematycznego studiowania zasad, polityki i wytycznych partii wobec religii”.