„Zaginięcie” Genduna Lhundruba z Rebgongu

Od czterech lat najbliżsi nie mogą ustalić, gdzie jest Gendun Lhundrub – popularny pisarz i mnich klasztoru Rongło w Rebgongu (chiń. Tongren), w prefekturze Malho (chiń. Huangnan) prowincji Qinghai.

Gendun Lhundrub – narażający się władzom krytykowaniem polityki sinizacji – został uprowadzony przez policję w grudniu 2020 roku. Mówiono, że trafił do „specjalnego więzienia” w Silingu.

Niezależne źródła podawały, że rok później skazano go na cztery lata więzienia za „separatystyczne podżeganie”, jednak krewnym nigdy nie udało się potwierdzić tej informacji. Według niezależnych źródeł „rodzina wciąż nie zdołała ustalić, gdzie jest przetrzymywany, co mu zarzucano i czy został za coś skazany”.

„Kiedy pytają, czy mogą przekazać mu jedzenie, ubranie albo pieniądze, policja mówi, żeby zostawili paczkę na komisariacie”.