Zatrzymanie po samotnym proteście w Ngabie

Według tybetańskich źródeł rankiem 20 sierpnia policja zatrzymała kolejną samotną demonstrantkę z Merumy w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan.

DordzeDolma-Ngaba-SamotnyProtestZatrzymana20Sierpnia2015

Dordże Dolma przez kilka minut „skandowała hasła” przed urzędem w Ngabie. Było „bardzo wcześnie”, więc incydent widziało tylko kilka osób. Nie wiadomo, gdzie jest przetrzymywana.