Phuncog Topgjal: Zew wierności

Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Bądźcie wierni, jeśli drogie wam dziedzictwo przodków
Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Jeśli droga wam wizja szczęścia
Bądźcie wierni

 

Wierność jest sercem narodu
I dziełem pokoleń przodków
Wierność jest sercem narodu
I dziełem pokoleń przodków

 

Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Bądźcie wierni, jeśli droga wam dynastia dawnych królów
Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Jeśli droga wam cześć Słońca i Księżyca
Bądźcie wierni

 

Wierność jest pewnością zwycięstwa prawdy
I klejnotem mędrców
Wierność jest pewnością zwycięstwa prawdy
I klejnotem mędrców

 

Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Bądźcie wierni, jeśli drogie wam ślady krwi
Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Jeśli drogie wam zwycięstwo nad wrogiem
Bądźcie wierni

 

Wierność jest siłą narodu
I zwiastunem nowego szczęścia
Wierność jest siłą narodu
I zwiastunem nowego szczęścia

 

Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Bądźcie wierni, jeśli droga wam przyszłość dziedzictwa
Bracia i siostry, wytrwajcie wierni
Jeśli drogie wam szczęście i równość
Bądźcie wierni

 

Wierność jest mądrością odsiania ziarna od plew
I strażnikiem daru wytrwałości

 

 

 

2012

 

 

Słońce i Księżyc to tradycyjne określenia Dalajlamy i Panczenlamy.