Ponowne zatrzymanie mnicha w Czency

Policja ponownie zatrzymała Kunczoka Gjaco, mnicha z Czency (chiń. Jianza) w prefekturze Malho (chiń. Huangnan) prowincji Qinghai, który naraził się władzom, spisując relację z ucieczki do Indii.

KunczokGjaco-MnichPisarz-Czenca-Zatrzymany12Stycznia2016

Według tybetańskich źródeł duchowny został wezwany na komisariat 12 stycznia przez dwóch aparatczyków z lokalnego Departamentu Pracy Frontu Jedności, komórki partii odpowiadającej między innymi za sprawy dotyczące mniejszości i religii.

W listopadzie zatrzymano go na sześć dni. Tybetańskie źródła emigracyjne informowały, że grożono mu więzieniem, jeśli spróbuje rozpowszechnić swoją książkę.