Zatrzymanie za protest przeciwko konfiskatom ziemi w Serszulu

Według tybetańskich źródeł policja zatrzymała mnicha, który 10 sierpnia protestował przeciwko konfiskatom ziemi i „niesprawiedliwemu dzieleniu łąk” w okręgu Serszul (chiń. Shiqu) prefektury Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan.

LobsangSopa-Serszul-ProtestPrzeciwkoPrzydzielaniuLak-Zatrzymany10Sierpnia2016

Lobsang Sopa, który wcześniej bezskutecznie wysyłał pisma do różnych instytucji, rozbił namiot przed siedzibą władz lokalnych. Miał transparent z napisem: „Łąki w Serszulu powinny być dzielone zgodnie z prawem. Należy zwrócić je ludziom bez faworyzowania silnych i dyskryminowania słabych”. Został zatrzymany i wywieziony przez policyjny patrol. Nie wiadomo, gdzie jest przetrzymywany.