Kelsang Jonten: Khatak

Z kraju Dharmy
Bóstwo najwyższe Tybetu
Przeznaczone trzem dzielnicom
Słońcem mego serca
Jest na zawsze Jiszin Norbu
Słońcem mego serca
Jest na zawsze Jiszin Norbu

 

Opiekun tybetańskiego ludu
Musiał iść daleko
Ci, co tutaj pozostali
Darzą Ciebie wiarą
Ci, co tutaj pozostali
Darzą Ciebie wiarą

 

Daleko, Lama daleko
Daleko, Lama daleko

 

Wierne dzieci Tybetu
Z czystym khatakiem oddania
Niosą go Tobie, Bóstwu Najwyższemu
Z modlitwą o spotkanie rodaków stąd i stamtąd
Niosą go Tobie, Bóstwu Najwyższemu
Z modlitwą o spotkanie rodaków stąd i stamtąd

 

 

2012

 

 

Kelsang Jonten jest jednym z najpopularniejszych pieśniarzy w rodzinnym Khamie i wśród tybetańskich uchodźców w Indiach. Jiszin Norbu, „Klejnot Spełniający Życzenia”, to oczywiście Dalajlama; tybetańska szarfa ofiarna, khatak, nosi w tej pieśni górnolotną nazwę dzialdar.