Dalajlama: W naszym interesie leży troska o innych

W ostatnich latach nasz świat staje się coraz mniejszy, a my – coraz bardziej zależni od siebie nawzajem. Jednoczą nas więzi polityczne i gospodarcze, połączone światowym systemem komunikacji.

Łączą nas przecież i problemy: przeludnienie, wyczerpanie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska, które zaczynają wręcz zagrażać naszemu istnieniu na tej planecie.

Ta nowa współzależność sprawia, że w naszym własnym interesie leży niewątpliwie troska o interesy innych. Musimy rozwinąć większe poczucie powszechnej odpowiedzialności. Każdy z nas musi nauczyć się pracować nie tylko dla siebie, własnej rodziny czy kraju, lecz dla pożytku całej ludzkości.

Miłość i współczucie są ostatecznym źródłem radości i szczęścia. Kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę z ich wartości i faktycznie je kultywować, spontanicznie pojawiają się inne przymioty – zdolność wybaczania, tolerancja, siła wewnętrzna i pewność siebie – bez których nie da się stworzyć lepszego, szczęśliwszego, bardziej ustabilizowanego i cywilizowanego świata.

Różni ludzie, ma się rozumieć, mają odmienne skłonności, zainteresowania i predyspozycje. Nic więc dziwnego, że posiadamy rozmaite systemy wierzeń, inaczej myślimy i postępujemy. Owa różnorodność pozwala nam wszystkim na znalezienie szczęścia. Jeśli mamy suto zastawiony stół, każdy znajdzie na nim coś, co mu zasmakuje i zaspokoi jego potrzeby. Jeżeli podamy tylko chleb, ci, którzy jedzą ryż, poczują się zaniedbani i odrzuceni.

Im lepiej będziemy się rozumieć, tym więcej się od siebie nauczymy. I tym łatwiej przyjdzie nam na co dzień okazywać sobie nawzajem szacunek i tolerancję. A to z pewnością przyczyni pokoju i przyjaźni na całym świecie.

 

 

 

 

 

Rozdział specjalnej publikacji Milenijnego Światowego Szczytu Przywódców Religijnych i Duchowych, wydanej przy współpracy Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z okazji Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji; Durban, 31 sierpnia – 7 września 2001 roku.