Songcen Gampo: Kodeks praw dziesięciu cnót

Songcen Gampo (569 lub 605 – 649) był twórcą tybetańskiego imperium, pierwszym czogjalem, „dharmicznym królem”, któremu przypisuje się sprowadzenie z Indii buddyzmu oraz stworzenie alfabetu tybetańskiego.

 

 

Dziesięć cnót:

 

Nie zabijać

Nie brać niczego, co nie zostało dane

Postępować w sposób prawy

Mówić prawdę

Mówić łagodnie

Dotrzymywać obietnic

Nie obmawiać

Unikać zawiści

Oddalać złe myśli o innych

Utrzymywać doskonały pogląd Dharmy

 

songcengampo-drzeworyt

 

Kodeks praw dziesięciu cnót:

 

Dobro będzie nagradzane, a zło karane.

Tym, którzy stoją wysoko, zwiąże ręce prawo;

Ci, którzy stoją nisko, będą przez nie chronieni.

Powoła się cztery regimenty straży.

W górnych biegach strumieni powstaną tamy i zbiorniki.

Wody rzek w dolinach posłużą do nawadniania pól.

Powstanie system miar i wag.

Podzieli się pola.

Ludzi nauczy się pisać.

Będzie się układać konie.

Wprowadzi się zdrowe obyczaje, wzór do naśladowania.

Ci, którzy wywołują waśnie, będą karani.

Zabójcy zapłacą odszkodowania za krew, wysokie i niskie.

Złodzieje spłacą wartość skradzionych przedmiotów oraz,

Dodatkowo, zrobią to jeszcze osiem razy: w sumie – dziewięciokrotnie.

Cudzołożnikom odejmie się członki i wygna ich z kraju.

Kłamcom będzie się odcinać języki.

I dalej: Przyjmując schronienie w Trzech Klejnotach,

Bądźcie pełni wiary i oddania.

Odpłacajcie za dobroć rodziców i okazujcie im szacunek.

Nie urażajcie uczuć tych, którzy okazują łaskę:

Ojca, stryjów i starszych. Odpłacajcie za dobroć.

Nie krytykujcie tych, którzy mają szlachetne przymioty i czcigodne pochodzenie,

Ale okazujcie im cześć.

Każdym czynem naśladujcie tych, którzy uosabiają wzniosłe cnoty.

Skierujcie umysły ku Dharmie i pismom;

Starajcie się uchwycić ich znaczenie.

Nie wątpcie w przyczynę i skutek, karmę.

Nie dopuszczajcie się złych czynów.

Pomagajcie przyjaciołom i sąsiadom; wyrzeknijcie się wrogości.

Bądźcie prawi i szczerzy.

Pijcie i jedzcie z umiarem. Zachowujcie się skromnie.

Spłacajcie długi o czasie. Nie oszukujcie na wagach i miarach.

Bądźcie bezstronni, bezinteresowni i tak też postępujcie.

W rozmowie nie oglądajcie się na kobiety.

Trzymajcie się własnych poglądów.

W razie sporu o „jest – nie jest”, złóżcie przysięgę,

Wzywając na świadków lokalne bóstwa i opiekunów Dharmy.