Liu Xia: Przyszłość

Przyszłość jest dla mnie
zamkniętym oknem.
Tu noc nie ma końca
i nie można odpędzić koszmarów.

 

Chcę do światła.

 

 

 

2011

 

 

Liu Xia – żona Liu Xiaobo, uwięzionego noblisty, który zmarł 13 lipca 2017 – została bezprawnie osadzona w areszcie domowym w październiku 2010 roku.