Rozprawa z „wrogimi siłami” w TRA

Przywódcy partii, przygotowujący się do zjazdu, podczas którego przewodniczący Xi Jinping będzie chciał skonsolidować zdobytą władzę, ogłosili „rozprawę z wrogimi siłami” w celu „strzeżenia narodowej jedności i stabilności społecznej” w Tybecie.

W kwietniu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym ruszyła kampania „czterech miłości” i „czterech cnót”. Według „Dziennika Tybetańskiego” (z 28 lipca) nowe „uderzenie w nielegalną działalność” ma zapobiec rozpowszechnianiu „informacji kliki Dalaja i wrogich sił zachodnich oraz negatywnych doniesień, spekulacji i pogłosek”, a także „propagandy niepodległego Tybetu” i „pornografii”.

W związku z nową kampanią władze zapowiadają wzmożoną „kontrolę internetu” i „nielegalnych produktów kulturalnych”, czyli nagrań audio i wideo oraz wydawnictw, zawierających „szkodliwe treści polityczne”, takie jak wzmianki o Dalajlamie. Szczególnym nadzorem objęte zostaną „muzyczne i taneczne programy rozrywkowe”.

Przy okazji ogłoszono, że dokonano „wyboru” dwudziestu dziewięciu „tybetańskich” delegatów – z sekretarzem Wu Yingjie na czele – na XIX Zjazd Komunistycznej Partii Chin.