Jungdrung Gjurme: Losar, Losar

Pierwszego dnia Losaru
Rozkładam ofiary moich oczekiwań i aspiracji.

 

Ale nie będę śpiewał ani tańczył.

 

W sercu mandali Lhasy
Zapalam kadzidło wiary i modlitwy.

 

Ale nie będę popisywał się czołobitnością.

 

Zatopiwszy w medytacji ciało, mowę i umysł,
Rozbijam namiot z pieniędzy,
Buduję dom z marzeń.

 

Zapraszam dygnitarzy i pospolitych bandytów.
Częstujcie się tradycyjnymi specjałami!
Pobłogosławieni prawdziwą przyjaźnią, zaczynamy knuć.

 

 

 

 

Lhasa, Nowy Rok

 

 

Autor jest młodym pisarzem z Lhasy.

 

Za High Peaks Pure Earth