Komitety zarządzania klasztoru i akademii Larung oraz Biuro ds. etnicznych i religijnych okręgu Serthar: Powiadomienie w sprawie nieorganizowania święta Deczen Szedrub

W celu dalszego konsolidowania rezultatów korekty nauczania w głównych świątyniach zgodnie ze zmienionymi „Zasadami zarządzania kwestiami religijnymi” oraz „Metodami kierowania działalnością religijną w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Kardze”, w 2018 roku klasztor Larung nie będzie obchodził święta Deczen Szedrub. Pisma recytować mogą wyłącznie mnisi-rezydenci, nie wolno dopuszczać mnichów ani przedstawicieli mas wyznawców spoza klasztoru i instytutu. Komitety partii oraz władze administracyjne miasta i okolic muszą wykonać dobrą ideologiczną robotę i zniechęcić postronnych mnichów oraz masy wyznawców do odwiedzenia klasztoru Larung.

Według centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności, za zgodą Państwowej Administracji Spraw Religijnych instytut oraz klasztor Larung zostały oddzielnie zarejestrowane jako Buddyjska Akademia Pięciu Nauk w Sertharze. Będąc jednym z lokalnych ośrodków szkoleniowych średniego szczebla dla szkoły njingma buddyzmu tybetańskiego, akademia odpowiada za edukację buddyjską w języku tybetańskim i nie jest instytucją wiodącą, która może prowadzić każdą działalność buddyjską.

Wszelkie informacje i internetowy wpisy, wedle których Buddyjska Akademia Pięciu Nauk w Sertharze organizuje jakieś „święta buddyjskie”, są nieprawdziwe. Niniejszym zwracamy się do władz okolicznych miast i wiosek o właściwe pokierowanie masami duchownych i wyznawców.

 

 

Komitet zarządzania klasztoru Larung

Komitet zarządzania Akademii Pięciu Nauk w Sertharze

Biuro ds. etnicznych i religijnych okręgu Serthar

 

16 października 2018