Intronizacja portretu Karmapy w Nangczenie

Dziesiątki tysięcy wiernych uczestniczyły w Monlamie („święcie modlitwy”) szkoły kagju, podczas którego uroczyście intronizowano portret Gjalłanga Karmapy, jednego z najwyższych hierarchów buddyjskich na wychodźstwie.

Pięciodniowy Monlam kagju rozpoczął się 31 października w klasztorze Dziapa, w Nangczenie (chiń. Nangqian), w prefekturze Juszu (chiń. Yushu) prowincji Qinghai; uroczystości zbiegły się z Lhabab Deczen, jednym z najważniejszych świąt tybetańskiego kalendarza buddyjskiego.

Według lokalnych źródeł Radia Wolna Azja (RFA) każdego ranka mnisi uroczyście wprowadzali i intronizowali wielki portret Gjalłanga Karmapy, który w 2000 roku uciekł do Indii i jest uważany za „naturalnego zastępcę” Jego Świątobliwości Dalajlamy. Wielu wiernych „płakało, składając pokłony”. W uroczystościach uczestniczyły ponad cztery tysiące mnichów i mniszek oraz „dziesiątki tysięcy świeckich z całego Tybetu”.

Władze chińskie „nie zezwalają na wystawianie portretów Karmapy, odbierają je mnichom i zabraniają kierowcom zawieszania ich w samochodach”. Do Dziapy ściągnęło ponad dziewięćdziesięciu „hierarchów i opatów”, którzy kolejno wygłaszali wykłady dla wiernych.