Drongdzi: Wyjaśnienie

Nie mam pojęcia o subtelnościach prozodii,

Nie potrafię złożyć poprawnego zdania,

Nie mam wykształcenia, talentu ani wiedzy,

Lecz jak my wszyscy jestem dziedzicem narodowej dumy.

Nigdy się nie poddamy!

 

 

 

Post Czogjala (posługującego się w sieci pseudonimem Drongdzi), który został zatrzymany 21 listopada 2019 roku, gdy – na znak solidarności z uwięzionymi wcześniej mnichami lokalnego klasztoru – w biały dzień rozrzucał z kolegą niepodległościowe ulotki przed komisariatem w miasteczku Dza Łonpo, w Serszulu (chiń. Shiqu), w Sichuanie.