Bezprecedensowy apel ekspertów ONZ

Pięćdziesięciu ekspertów ONZ, zajmujących się ochroną praw człowieka, wystosowało bezprecedensowy apel, wzywając społeczność międzynarodową do podjęcia „wspólnych i zdecydowanych kroków” w celu zapewnienia poszanowania przez Chiny „podstawowych swobód” obywateli oraz „zobowiązań traktatowych”.

Niezależni eksperci – specjalni sprawozdawcy oraz członkowie kluczowych grup roboczych – uważają, że wydarzenia w Chinach, zwłaszcza zaś „sytuacja mieszkańców Hongkongu oraz mniejszości w Xinjiangu i Tybecie”, wymagają „nowej, zdwojonej uwagi”. W upublicznionym 26 czerwca apelu wyliczają długą listę naruszeń praw człowieka, poczynając od przyjmowania niezgodnych z międzynarodowymi standardami ustaw i cenzury po pracę niewolniczą oraz brutalność i bezkarność policji.

Eksperci wezwali Radę Praw Człowieka ONZ do poświęcenia Chinom specjalnego posiedzenia oraz stworzenie „niezależnego mechanizmu monitorowania i analizowania naruszeń praw człowieka, których dopuszcza się rząd Chin”.