Uprowadzenie mnicha, pisarza z Kirti

Dziamjang – młody mnich i intelektualista, piszący pod pseudonimem Lomig – został 17 kwietnia zabrany przez policję z klasztoru Kirti w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan.

LomingVelDziamjang-NgabaKirti-Zatrzymany17Kwietnia2015

Duchownego wyprowadzono ze świątyni w południe. Funkcjonariusze nie wyjaśnili, z jakiego powodu; nie wiadomo, gdzie jest przetrzymywany.

Dziamjang studiuje w klasztornym uniwersytecie, pisze o sprawach społecznych. Klasztor Kirti, pierwsze epicentrum samospaleń Tybetańczyków, w ostatnich latach stał się jednym z najważniejszych ośrodków protestów przeciwko chińskim rządom.