Wysoki aparatczyk z TRA usunięty z partii

Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny poinformowała o usunięciu z szeregów partii Zhanga Yongze, (kolejnego) wiceprzewodniczącego rządu ludowego Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA), za „poważne uchybienia dyscyplinie i prawu”.

Według oficjalnego komunikatu dochodzenie w sprawie pięćdziesięciotrzyletniego chińskiego aparatczyka toczyło się od stycznia. Partyjni śledczy orzekli, że Zhang „nie miał ideałów ani zasad, zdradził swoją misję, opacznie interpretował polityczne zadania i nie wykazywał należytej determinacji w realizowaniu partyjnej strategii zarządzania Tybetem w nowej erze”.

Zhang „złamał osiem kardynalnych zasad, unikał partyjnej kontroli, hołdował przesądom, żył ekstrawagancko, szukał przyjemności, latami korzystał z usług i zaproszeń na bankiety, nie zgłaszał miejsca pobytu, wbrew zasadom wybierał i nominował kadry, przyjmował podarunki, pieniądze i usługi seksualne, wbrew prawu ingerował w inwestycje budowlane oraz proces wydawania zgód i oceniania oddziaływania na środowisko naturalne, nie przestrzegał zasad moralnych i nie okazywał szacunku rodzinie, przyjmował korzyści majątkowe za decyzje i nominacje”.

Na wniosek Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny i za zgodą Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin 7 lipca Zhang został usunięty z partii, urzędu, Komitetu Centralnego TRA oraz lokalnego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Partia skonfiskowała też jego „nielegalny majątek” i przekazała sprawę prokuraturze.