Zatrzymanie za świętowanie urodzin Dalajlamy w Kardze

Według tybetańskich źródeł 6 lipca policja zatrzymała Pasanga Łangczuka, który „publicznie składał ofiary i palił kadzidło w intencji długiego życia Dalajlamy” w Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan.

PasangLanczuk-Kardze-Zatrzymany6Lipca2015-UrodzinyDalajlamy

Trzydziestoośmioletni mężczyzna, ojciec trojga dzieci, został osadzony w „lokalnym więzieniu”.

W październiku zeszłego roku Pasanga zatrzymano za symboliczny protest na głównym placu w Kardze i po miesiącu zwolniono.