Zwolnienie biznesmena zatrzymanego za świętowanie urodzin Dalajlamy w Kardze

Według tybetańskich źródeł 6 sierpnia zwolniono Pasanga Łangczuka, zatrzymanego przed miesiącem za świętowanie urodzin Dalajlamy w Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan.

PasangLangczuk-Zatrzymywany-Kardze2014-2015

Biznesmen i społecznik, którego aresztowano również rok temu za symboliczny protest, miał „publicznie złożyć ofiarę z kadzidła i modlić się o długie życie Jego Świątobliwości”. Przetrzymywano go w lokalnym więzieniu. Otrzymał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.