Zatrzymanie „petentów” w Nangczenie

Według tybetańskich źródeł 26 sierpnia policja zatrzymała co najmniej dziesięć osób, domagających się sprawiedliwego rozdzielania zapomóg w Nangczenie (chiń. Nangqian), w prefekturze Juszu (chiń. Yushu) prowincji Qinghai.

Nangczen-ProtestOPodzialZapomog-26Sierpnia2015-Pochod

W demonstracji przed siedzibą władz okręgu uczestniczyło ponad sto osób, należących do rodzin, którym nie przyznano środków, ponieważ ktoś z domowników podjął pracę lub rozpoczął naukę w innym regionie. Protestujący nieśli transparenty z napisami „Dobrobyt, wolność, demokracja, rozwój, harmonia, prawda”.

Nangczen-ProtestOPodzialZapomog-26Sierpnia2015

Władze przyznały dotacje na budowę domów i stypendia dla uczniów. „Rodziny, których nie zakwalifikowano, nic nie wskórały. Policja zatrzymała co najmniej dziesięć osób”.