Restrykcje w Instytucie Larung Gar, w Sertharze

Władze chińskie próbują ponownie ograniczyć liczbę duchownych w Instytucie Studiów Buddyjskich Larung Gar, w Sertharze (chiń. Seda), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan – największym ośrodku monastycznym na ziemiach tybetańskich.

LarungGar-DomkiMniszek-FotWuJianjiang

Instytut Larung Gar (który wcześniej był skromną pustelnią) założył w 1987 roku – dzięki patronatowi poprzedniego Panczenlamy – wielki Khenpo Dzigme Phuncog. Obozowisko klasztorne, które stało się centrum renesansu buddyzmu w Tybecie po ponad trzech dekadach maoistowskich represji, zostało rozbite przez władze chińskie w 2001 roku. Po wydaleniu tysięcy duchownych część kompleksu zrównano z ziemią.

Z czasem Larung Gar wrócił do dawnej świetności, ale wedle tybetańskich źródeł znów budzi niepokój władz, które ponownie chcą ograniczyć liczbę duchownych, zwłaszcza mniszek. Ponownie zakazano przyjmowania adeptów z innych regionów, a „ponad tysiąc mnichów internowano w państwowym domu starców”. W ostatnim czasie wielu innych „odesłano” w rodzinne strony, zapowiadając dalsze wydalenia.

Kompleks opuściło także wielu duchownych z Driru (chiń. Biru) w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, ponieważ lokalne władze groziły ich bliskim.