Restrykcje podczas dorocznych ceremonii buddyjskich w Gologu

Według tybetańskich źródeł w dorocznym „zimowym nauczaniu” w Gologu (chiń. Guoluo), w prowincji Qinghai tym razem nie biorą udziału świeccy buddyści.

KlasztorRagja-Golog-ZimoweNauczanie25Wrzesnia2015

W ceremoniach dziang gyncie, odbywających się w ostatnim tygodniu września w klasztorze Ragja, uczestniczy ponad siedmiuset duchownych z dwudziestu siedmiu buddyjskich świątyń z różnych regionów Tybetu. Panuje „bardzo napięta atmosfera” z uwagi na „bezprecedensowe środki bezpieczeństwa” wprowadzone przez władze w całym regionie.

W związku z dodatkowymi restrykcjami w tym roku musiano zrezygnować z nauk dla świeckich, dla których w poprzednich latach organizowano wykłady o etycznym postępowaniu.