Szerten: Wołanie

Długie wstęgi Maczu i Driczu
Toczą moją życiodajną krew
Przetykane łąkami pasma gór
Dźwigają na sobie ten świat

 

Arok! Bracia!
Nie trujcie rzek, bo wyschną jeziora
Nie kruszcie gór, bo runie ziemia

 

Nieprzebrana skarbnica Dharmy i kultury
Jest bezcennym dziedzictwem świata
Czystość własnego języka
Rozstrzyga o życiu lub śmierci narodu

 

Arok! Bracia!
Nie odstępujcie religii i kultury, bo zgaśnie blask klejnotów
Nie zapominajcie języka ojców, bo sczeźnie nasze plemię

 

Arok! Bracia!
Nie odstępujcie religii i kultury, bo zgaśnie blask klejnotów
Nie zapominajcie języka ojców, bo sczeźnie nasze plemię

 

 

 

 

 

2011

 

Szerten (właściwie Szerab Tenzin) z Amdo jest jednym z najpopularniejszych piosenkarzy w Tybecie.