Sołtys z Gade zwolniony po ponad roku ciężkich robót

Samdrak – sołtys osady w okręgu Gade (chiń. Gande), w prefekturze Golog (chiń. Guoluo) prowincji Qinghai, zatrzymany w grudniu 2014 roku za udział w proteście przeciwko wyborczym oszustwom – został zwolniony z więzienia.

samdrak-gadesoltys-zatrzymanygrudzien2014-prostestprzeciwkooszustwomwyborczym-skazany15miesiecywiezienia

„Niezależny kandydat” naraził się władzom wyższego szczebla pytaniami o sposób wydawania dotacji z budżetu państwa. Skazano go na piętnaście miesięcy więzienia za prowadzenie „nielegalnej działalności”.

Według lokalnych źródeł „zmuszany do pracy ponad siły, poważnie zapadł na zdrowiu”.