Zatrzymanie byłego więźnia politycznego w Codziangu

Według tybetańskich źródeł 9 grudnia zatrzymano Cegona Gjala w okręgu Daszi (chiń. Haiyan), w prefekturze Codziang (chiń. Hebei) prowincji Qinghai. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa przewieźli go do aresztu śledczego w Kangcy (chiń. Gangca).

cegongjal-codziang-bylywiezien-zatrzymany9grudnia2016

Pięćdziesięciotrzyletni Cegon Gjal jest z zawodu nauczycielem. Jako jeden z pierwszych Tybetańczyków ukończył szkołę policyjną w Qinghai. Pracował też jako dziennikarz.

Cegon Gjal został aresztowany w maju 1993 roku razem z Namlo Jakiem i Lukarem Dzamem. Wszystkich oskarżono o założenie podziemnej organizacji „Gotowi na śmierć” i skazano na drakońskie kary – od dwunastu do siedemnastu lat pozbawienia wolności – za prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej i szpiegostwo. Cztery lata później (po nowelizacji kodeksu postępowania karnego) Wyższy Sąd Ludowy prowincji Qinghai złagodził te kary, skazując Cegona Gjala na sześć lat więzienia za „separatyzm”.

Dwaj inni oskarżeni w tej sprawie po wyjściu na wolność uciekli z Tybetu. W marcu 2016 roku Lukar Dzam ubiegał się o stanowisko sikjonga, „politycznego przywódcy” Centralnej Administracji Tybetańskiej w Indiach (jako jedyny kandydat „niepodległościowy”, odrzucając strategię „drogi środka” czyli dążenia do rzeczywistej autonomii w granicach Chin).

Cegon Gjal został w Tybecie i poświęcił się pracy społecznej, między innymi na rzecz niepełnosprawnych. Nie wiadomo, o co jest oskarżany. Krewnym nie udało się uzyskać zgody na widzenie.